Usługi

Kursy operatorów wózków widłowych, operatorów podestów ruchomych zwyżek, żurawi HDS.

Uprawnienia do obsługi podestu ruchomego wolnobieżnego

WE prowadzi szkolenia z obsługi podestów ruchomych przejezdnych, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych oraz z obsługi żurawi.

Kto może przystąpić do kursu na operatora Wózka widłowego, Podestu ruchomego czy Żurawia HDS?

Aby rozpocząć kurs na operatora wózka widłowego, podestu ruchomego czy Żurawia HDS? należy spełnić kilka warunków:

 1. Mieć ukończone 18 lat,
 2. Charakteryzować się odpowiednim stanem zdrowotnym,
 3. W przypadku, kiedy obsługa wózka widłowego będzie wiązała się z wyjazdem sprzętu na ulicę, to wymagane jest również posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B (w przypadku wozów jezdniowych specjalizowanych)

Dodatkowo kandydat na operatora powinien charakteryzować się umiejętnościami:

 • możliwość spędzenia wielu godzin w pozycji siedzącej,
 • brak schorzeń, które nie pozwalałyby na ciągłe pochylanie się, podnoszenie towaru, obracanie się.
 • posiadanie poczucia równowagi,
 • dobra koordynacja oko-ręka-stopa,
 • umiejętność oceny wagi, odległości i wysokości,
 • możliwość pracy w różnych temperaturach.

Dbając o rozwój własnego przedsiębiorstwa, nowe kontrakty czy zwiększając szybkość realizacji kontraktów nie należy zapominać o szkoleniach swoich pracowników. Tylko firmy posiadające wyszkolony personel są w stanie skutecznie konkurować na dzisiejszym rynku robót budowlanych.

Firma WE oferuje program szkolenia operatorów podestów ruchomych (znanych także jako zwyżki, podnośniki koszowe), ładowarek teleskopowych, wózków widłowych oraz żurawi HDS, którego ukończenie pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do obsługi wymienionych urządzeń. 

Jak wygląda kurs operatora wózka widłowego, podestu ruchomego czy Żurawia HDS?

Program składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna to:

 • budowy wózka widłowego, podestu ruchomego, żurawia
 • omawianie rodzajów maszyn używanych aktualnie w przemyśle,
 • obowiązkach operatorów,
 • zasad dotyczących bezpiecznego załadunku,
 • BHP obsługi oraz pracy,
 • kontroli technicznej  przeglądów i serwisowania wózków widłowych, podestów ruchomych, żurawi,
 • zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

Cześć praktyczna to:

Obsługa maszyn na placu manewrowym celem wyrobienia w kursantach odpowiednich nawyków w pracy odpowiednimi maszynami oraz doskonalenie w praktyce zagadnień omawianych na czesci teoretycznej.

Po odbyciu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.