udt znakstr Odbiory Urzędu Dozoru Technicznego UDT i przeglądy konserwatorskie.

 • Jesteśmu Zakładem Uprawnionym Urzędu Dozoru Technicznego UDT. Nr uprawnia UD-22-70-P/1-18
 • Przeprowadzamy RESURS dla urządzeń podlegajacych dozorowi technicznemu UDT. 
  Resurs to wg rozporządzenia „parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania .” Zadzwoń by dowiedzieć się wiecej.

 

Nie masz operatora? Chcesz porzeprowadzić odbiór UDT urządzenia? Potrzebujesz poświadczenia montażu? Posiadamy uprawenienia Urzędu Dozoru Technicznego na następujące urządzenia:

- Wózki widłowe wszystkich typów

- Podesty ruchome - zwyżki

- Samochodowe windy załadowcze

- Dzwigi HDS


 • Przeglądy UDT konserwatorskie

 • Prowadzenie dziennika konserwacji UDT oraz wpisy konserwatora.

 • Odbiory UDT i obecność konserwatora.

 • Naprawy i konserwacja pod kątem UDT

 

UDT Zakres dzaiłalności 

Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych, zapewniająca maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

UDT wózków widłowych

Oferujemy kompleksową obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (wózki widłowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Zgloszenie  wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji.
 • Udział naszego konserwatora przy badaniu wózka przez UDT
 • Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UDT wózków widłowych oraz wpisy do dziennika konserwacji.
 • Naprawy i remonty wózków widłowych
 • Modernizacje wózków - w zakresie posiadanych uprawnień
 • Bieżąca współpraca z UDT w zakresie eksploatacji wózków widłowych oraz terminów odbiorów.
 • Przeglądy wózków widłowych przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT.

Kazdy użytkownik jest zobowiązany do rejestracji podnośnika widłowego w odpowiednim oddziale UDT.

UDT Podestów ruchomych

Przeprowadzamy przeglądy konserwatorskie Podestów ruchomych wolnobieżnych koszowych, nożycowych , masztowych i innych.

Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie podesty ruchome muszą posiadać dopuszczenie do użytkowania przez UDT.

 • Zgłoszenie w Urzędzie Dozoru Technicznego
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji.
 • Udział naszego konserwatora przy badaniu urządzenia przez UDT
 • Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UDT oraz wpisy do dziennika konserwacji.
 • Naprawy i remonty podestów ruchomych
 • Bieżąca współpraca z UDT w zakresie eksploatacji urzdzeń oraz terminów odbiorów.
 • Przeglądy podestów ruchomych przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT.

 UDT Wind załadowczych

Samochodowe podesty załadowcze podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Oferujemy naszym klientom następujące usługi w tym zakresie:

 • Zgłoszenie urzdzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji.
 • Udział naszego konserwatora przy badaniu urządzenia przez UDT
 • Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UDT oraz wpisy do dziennika konserwacji.
 • Naprawy i remonty wind załadowczych
 • Bieżąca współpraca z UDT w zakresie eksploatacji urzdzeń oraz terminów odbiorów.
 • Przeglądy podestów załadowczych przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT.

 UDT żurawi HDS

Żurawie przenośne HDS podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Oferujemy naszym klientom następujące usługi w tym zakresie:

 • Zgłoszenie urzdzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji.
 • Udział naszego konserwatora przy badaniu urządzenia przez UDT
 • Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UDT oraz wpisy do dziennika konserwacji.
 • Naprawy i remonty Żurawi zgodnie z zakresem uprawnień.
 • Bieżąca współpraca z UDT w zakresie eksploatacji urzdzeń oraz terminów odbiorów.
 • Przeglądy żurawi HDS przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT.


Firma Widlaki Europe posiada niezbędne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania prac konserwatorskich takich urządzeń jak:

 • wózki widłowe
 • samochodowe windy załadowcze
 • samojezdne podesty ruchome
 • urządzenia dźwigowe HDS

Pomoc konserwatorów UDT i serwisantów

Zatrudniamy specjalistów odznaczających się bogatą wiedzą praktyczną i merytoryczną, którzy potrafią przeprowadzać remonty oraz przeglądy konserwacyjne wyżej wymienionych urządzeń. Dzięki dużemu doświadczeniu są w stanie sprawnie zrealizować każde zlecenie Klienta, nawet to najbardziej skomplikowane. Doskonale znamy budowę i wiemy jak eksploatować urządzenia, łatwo rozpoznajemy usterki i znamy sposoby ich usuwania, prowadzimy działania profilaktyczne mające na celu uniknięcie przyszłych problemów związanych z użytkowaniem sprzętu, a przy wykonywanych pracach kierujemy się przepisami prawnymi obejmującymi konserwatorów UDT oraz zachowujemy bezpieczeństwo i higienę naszych działań. Umiejętnie i sprawnie reagujemy w każdej sytuacji, a do swojej dyspozycji mamy wysokiej jakości sprzęty oraz oryginalne części zamienne, dzięki którym nasze usługi serwisowe są zawsze skuteczne.

Przygotowania i odbiory UDT

Współpracujemy z Klientami potrzebującymi fachowej i kompleksowej pomocy. Dzięki posiadaniu specjalnych uprawnień konserwatorów UDT, jesteśmy w stanie przeprowadzać dla Państwa odbiory oraz prace konserwacyjne wózków widłowych i innych urządzeń, wymienionych wcześniej. Wydajemy decyzje umożliwiające korzystanie ze sprzętu w działalności gospodarczej, co możliwe jest tylko po zweryfikowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu badania.

Zajmujemy się przede wszystkim:
 • - kompletowaniem niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej DTR wózków widłowych wszystkich typów, bez względu na producenta czy parametry techniczne,
 • - kompletowaniem niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej DTR dla różnego rodzaju podestów ruchomych (zwyżek),
 • - kompletowaniem wymaganych dokumentacji techniczno-ruchowej DTR dla samochodowych wind załadowczych wszystkich typów,
 • - kompletowaniem dokumentacji techniczno-ruchowej DTR dla urządzeń dźwigowych HDS,
 • - wdrażaniem i kompleksowym przeprowadzaniem procedur odbioru UDT, które odbywają się w siedzibie firmy Widlaki Europe.

Wszystkie wózki widłowe, bez względu na typ, podlegają Dozorowi Technicznemu (od 2003 roku). Na rynku znaleźć można bardzo wiele informacji, wśród których ciężko jest znaleźć te najbardziej przydatne. Kiedy przepisy i wydawane rozporządzenia nie dają nam odpowiedzi na postawione pytania i wciąż mamy wątpliwości, warto odnieść się do wykładni lokalnych oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego.

Niezbędne informacje dotyczące odbiorów technicznych

Przed złożeniem wniosku dotyczącego przeprowadzenia badania odbiorczego wózka widłowego, należy dokładnie rozpatrzyć, które z posiadanych urządzeń tego wymagają i które można zgłosić. Dozór techniczny obejmuje tylko wózki widłowe z podnośnikiem. W przypadku pojazdów wykorzystywanych w transporcie poziomym, gdzie nie ma opcji podnoszenia ładunku na wysokość ponad tą, z której został on zabrany, dozór techniczny nie jest przeprowadzany.

Aby zgłosić dany wózek, należy być zaopatrzonym w:
 • - pełną instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim,
 • - wszystkie schematy elektryczne i hydrauliczne, wraz z pełnymi opisami,
 • - parametry techniczne danego pojazdu, wśród których wyróżniamy prędkość jazdy oraz podnoszenia (zarówno z ładunkiem, jak i bez niego), zdolność do pokonywania skosów oraz rysunek techniczny z wymiarami wózka,
 • - Deklarację Zgodności z normami Unii Europejskiej, gdy wózki widłowe wyprodukowano poza naszym krajem, a także wniosek importowy, gdy produkcja zakończyła się przed 1.05.2004 r.

Jeżeli macie Państwo taką potrzebę, jesteśmy w stanie pomóc Wam w skompletowaniu tej dokumentacji.

Szczegóły badania UDT

Wszystkie zgłaszane wózki powinny być sprawne i w pełni zmontowane. Osoby przeprowadzające badania i prace konserwacyjne powinny posiadać uprawnienia UDT zarówno operatorskie, jak również konserwatorskie. Żeby badanie zostało przeprowadzone, wymagane jest dodatkowe obciążenie wózka, które powinno wynosić 125 procent udźwigu normalnego. Jest to konieczne szczególnie w przypadku zgłoszenia do badania wózka używanego. Aby zapoznać się z wszystkimi kwestiami prawnymi oraz szczegółami przeprowadzania takiego odbioru, warto odwiedzić dział prawny Urzędu Dozoru Technicznego znajdujący się na stronie internetowej UDT albo skontaktować się telefonicznie z oddziałem lokalnym.

Podczas badania odbiorczego UDT wózków widłowych sprawdzane są następujące elementy:
 • - czas utrzymania ładunku
 • - zużycie takich elementów jak widły, łańcuchy
 • - szczelność układów hydraulicznego i gazowego oraz stan układu hamulcowego i kierowniczego
 • - mocowanie oraz pasy bezpieczeństwa na fotelu operatora
 • - oznakowanie wózka i jego dokumentacja
 • - sprawność działania sygnalizacji dźwiękowej, a także oświetlenia

Badanie odbiorcze przeprowadzane przez konserwatorów UDT ma zazwyczaj ważność 1 roku, jednak w przypadku niektórych wózków podnośnikowych okres może być dłuższy.

Jeżeli chodzi o nowe wózki widłowe sprowadzane zza granicy, importer musi posiadać wspomniany wcześniej wniosek importowy, bez którego pojazd nie wjedzie na teren naszego kraju. Zarówno importowane, jak również zakupione w Polsce wózki, mogą być użytkowane dopiero po odbiorze eksploatacyjnym UDT dokonanym przez konserwatora. Warunkiem jest również posiadanie przez operatora uprawnienia do kierowania takimi pojazdami.

Każdy użytkownik wózków widłowych, powinien posiadać Dziennik Konserwacji Wózka Widłowego dla wszystkich urządzeń z osobna. Znajdują się tam wpisy z przeglądów i napraw, dokonywanych przez konserwatora UDT.

Przepisy

Baza informacji dotyczących norm prawnych i funkcjonowania Urzędu Dozoru Technicznego, znajduje się na stronie internetowej urzędu. Przepisy, z którym warto się zapoznać zostały podzielone na następujące kategorie:

 • - DOZÓR TECHNICZNY, a więc akty prawne dotyczące podstawowych zadań urzędu i warunków technicznych, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia,
 • - OCENA ZGODNOŚCI I CE, a więc akty prawne dotyczące zgodności urządzeń z dyrektywami Unii Europejskiej i oznakowania CE,
 • - DYREKTYWY CE, a więc informacje odnośnie przepisów Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania UDT, wraz z wszelkimi dokumentami,
 • - PRAWO ENERGETYCZNE.
 • - UZNAWANIE KWALIFIKACJI UE,
 • - NOWE REGULACJE PRAWNE.

 UDT Podstawa prawna działalności

Podstawy prawne działania UDT stanowią:


ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz wydane z mocy tej ustawy rozporządzenia:

1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468),
2. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz. U. 2014, poz 682),
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 849, z późn. zm.),
4. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz. U. 2001 Nr 30, poz. 346),
5. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2010 Nr 229, poz. 1502, późn. zm.), 
6. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz. U. 2001 Nr 77, poz. 827),
7. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1211, z późn. zm.),
8. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. 2002 Nr 4, poz. 43),
9. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz. U. z 2002, Nr 63, poz. 572),
10. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2003 Nr 135, poz. 1269),
11. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 Nr 193, poz. 1890).
12. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 111)

 UDT Przydatne linki:

https://www.udt.gov.pl/wykazy/uprawnione_zaklady_krajowe_UD.html?45

Przydatne linki: 

Strona Urzędu Dozoru technicznego opisująca proces rejestracji urządzeń podlegających dozorowi:

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291:rejestracja-urzadzenia&catid=147:ebok

Strona UDT, definicja wózka jezdniowego podnosnikowego podlegającego dozorowi:

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=593:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-nazwa-definicja-i-podleganie&catid=160:bok-2

Strona UDT, wózek jezdniowy podnośnikowy, forma dozoru, zakres i terminy badań oraz opłaty:

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=598:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-forma-dozoru-zakres-i-terminy-badan-oraz-oplaty&catid=160:bok-2

Strona UDT, wózki jezdniowe podnośnikowe, tryb postepowania przy rejestracji i zmianie właściciela:

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=595:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-rejestracja-tryb-postepowania&catid=160:bok-2

Strona UDT, wymagana dokumentacja w przypadku nowych i uzywanych wózków widłowych:

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=596:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-rejestracja-wymagana-dokumentacja&catid=160:bok-2

Strona UDT, wózek widłowy jezdniowy, warunki eksploatacji:

http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=599:wozek-jezdniowy-podnosnikowy-warunki-eksploatacji&catid=160:bok-2

[żródło: http://www.udt.gov.pl/]