Spływ kajakowy z okazji rocznicy założenia firmy Widlaki Europe

W dniu 1-09-2012 z okazji okrągłej rocznicy istnienia firmy pracownicy firmy uczestniczyli w spływie kajakowym na odcinku Wisly z Sandomierza do Zawichostu. Trasa spływu wiodła przez malowniczy krajobraz Gór Pieprzowych . Spływ kajakowy trwał około trzech godzin. Następnie załoga Widlaki Europe udała sie na piknik gdzie oprócz smacznych potraw grillowych można było zobaczyć pokaz połykania ognia oraz samemu spróbować tej trudnej acz widowiskowej sztuki.

Góry pieprzowe to unikalny twór geologiczny. Zbudowane są głównie z brunatnoszarychłupków, ze sporadycznymi przeławiceniami kwarcytów, piaskowców izlepieńcówśrodkowokambryjskich (bez najniższej części środkowego kambru). Skały kambru budujące podstawową część gór, miejscami przykryte są utworamiczwartorzędowymi, głównie glinami morenowymi i lessami. W Górach Pieprzowych ustanowiono stratotyp środkowokambryjskiej tzw. formacji łupków z Gór Pieprzowych. Skamieniałości w utworach tych gór są skrajnie rzadkie i obejmują nieliczne trylobity(m.in. Paradoxides i Agnostus) i ramienionogi (bezzawiasowe Lingulella oraz zawiasowe) (znaleziska z początków XX w. z kamieniołomu w Kamieniu Łukawskim).
Łupki Gór Pieprzowych – powstałe jako osady w morzu kambryjskim ok. 500 mln. lat temu – były poddane intensywnym fałdowaniom w czasie orogenezy sandomierskiej. W dzisiejszym położeniu upad warstw sięga 90° lub nawet przekracza tę wartość, co oznacza, że ławice osadów stoją tu teraz pionowo lub są częściowo przewrócone. Łupki te rozpadają się w procesie wietrzenia w specyficzny sposób, a zwietrzelina barwą i kształtem przypomina ziarna pieprzu, co dało zapewne ludową nazwę temu rejonowi.