Ogniwa i baterie trakcyjne i ich regeneracja

  

Baterie trakcyjne do maszyn i urządzeń budowlanych i transportu bliskiego.

Sprzedajemy cały wachlarz ogniw od bardzo małych do bardzo dużych pojemności elektrycznych.

Zasadniczo ogniwa sprzedawane są jako części składowe baterii trakcyjnych. Ogniwa te zbudowane z płyt dodatnich pancernych i płyt ujemnych pastowanych, przedzielone separatorami mikroporowatymi umieszczone są w naczyniach polipropylenowych i zamknięte zgrzewanymi z obudową wieczkami. Ogniwa wykonane są w najwyższej światowej technologii co powoduje ich dużą wydajność.

Baterie oferujemy w skrzyniach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz przeciw działaniu elektrolitu i oparów kwasu. Ogniwa połączone są w sposób gwarantujący doskonałe przewodzenie oraz trwałość. Ogniwa w skrzyni zabezpieczone są wkładkami antywstrząsowymi zapewniającymi wygodę użytkowania oraz bezpieczeństwo ogniw baterii.

Aby zamówić baterię należy podać napięcie, pojemność oraz wymiary (a,b,h)

Wykonujemy naprawy i remonty baterii trakcyjnych zarówno produkcji krajowej jak i zagranicznej. Oferujemy naprawę baterii polskich, włoskich, angielskich i innych. Ceny uzależnione są od wymagań klienta.

Oferujemy również w sprzedaży prostowniki do baterii trakcyjnych jak również ich naprawę.

Widlaki Europe zajmuje się również w zapewnieniem profesjonalnej utylizacji zużytych baterii  w uwzględnieniu zasad gospodarki odpadami elektronicznymi w tym również  złomowaniem baterii trakcyjnych, akumulatorów trakcyjnych i samochodowych.

Sposób postępowania z odpadami elektronicznymi reguluje prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz szereg rozporządzeń związanych z tymi ustawami. Przepisy nakładająca szereg obowiązków na wytwórców odpadów (użytkowników), wprowadzających (producentów, importerów, sprzedawców) oraz zbierających i przetwarzających.

Regeneracja baterii trakcyjnych
Baterie trakcyjne znajdują się w bardzo wielu urządzeniach i pojazdach np. w wózkach widłowych, wózkach golfowych, wózkach przewożących bagaż na lotniskach. W takich urządzeniach baterie często pracują przez długie godziny i bardzo ważne jest aby ich proces ładowania trwał jak najkrócej i czas pracy na naładowanej baterii jak najdłużej.

Osiągnięcia jak największej pojemności w baterii jest celem regeneracji z wykorzystaniem metody EkoRegen.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem procesu regernacji oferowanego przez nasza firmę

Całość procesu regeneracji jest bardzo profesjonalna, zaawansowana technicznie
i oparta na dużym doświadczeniu i wykorzystaniu najnowszych technologii. Proces składa się z 3 części:

 • ocena stanu
  baterii z wykorzystaniem testera-analizatora komputerowego, który
  określa pojemność baterii, ilość cykli, stopień zasiarczenia i
  kwalifikuje baterie do regeneracji.
 • przeprowadzenie 3 etapowego procesu regeneracji technologią Eko-Regen opisanego poniżej
 • ponownej
  oceny po procesie regernacji z wykorzystaniem testera-analizatora
  komputerowego oceniany stan techniczny baterii oraz poziom naładowania


Opis procesu regeneracji metodą EKO-REGEN

Etap pierwszy to zastosowanie środka chemicznego:

 1. Rozpuszczenie siarczanów
 2. Wyrównanie elektrolitów co ogranicza emisję siarczanu
 3. Zapewnienie ochrony
 4. Utrzymanie czystych płyt i separatorów

Oferujemy Państwu usługę regeneracji baterii trakcyjnych, która poprawia parametry eksploatacyjne oraz wydłuża żywotność baterii.

Po przeprowadzeniu czynnośc regeneracyjnych testujemy pojemność baterii. Na podstawie wyniku rozładowania kontrolnego wystawiamy certfikat gwarancyjny.

Jeżeli przeprowadzone czynności nie doprowadziły baterii do stanu oczekiwanej sprawności klient nie ponosi za nie opłaty, może także pozostawić baterię u nas do utylizacji, bez ponoszenia kosztów transportu.

Co jakiś czas należy przeprowadzić regenerację baterii trakcyjnych – mimo ich sporej żywotności, ciągłe użytkowanie powoduje zmniejszanie ich pojemności, a tym samym szybsze rozładowywanie się. Oferowane przez serwis baterii przemysłowych Amperia regeneracje pozwalają na odzyskanie sporej części pojemności baterii oraz ich dłuższe i efektywniejsze użytkowanie.

Zakup nowej baterii trakcyjnej jest poważną inwestycją finansową. Następuje zazwyczaj w przypadku wyeksploatowania aktualnie używanej baterii. Niejednokrotnie okazuje się jednak, że baterie trakcyjne utraciły pojemność w skutek przestojów, zbyt głębokiego rozładowania, lub po prostu niewłaściwej eksploatacji. Dobrym rowiązaniem jest wówczas „duży przegląd” regeneracyjny, który w zależności od stopnia naturalnego zużycia pozwala odzyskać nawet do 70%-80% pojemności znamioniowej baterii.

Pełen zakres czynności konserwacyjnych wykonywanych podczas tzw.”dużego przeglądu”:

 • Pomiar gęstości elektrolitu ( i ewentualna korekta)
 • Pomiar napięcia całej baterii, oraz napięcia na poszczególnych ogniwach
 • Ponowny pomiar napięcia baterii pod obciążeniem
 • Ładowanie odsiarczające
 • Próba pojemności baterii;
 • Ekspertyza aktualnego stanu zużycia baterii
 • Weryfikacja stanu połączeń międzyogniwowych,
 • Weryfikacja stanu przewodów wyprowadzenia baterii,
 • Ocena stanu skrzyni bateryjnej i pomiar rezystancji izolacji,
 • Diagnoza i naprawa uszkodzeń baterii

Przegląd regeneracyjny wykonujemy w siedzibie firmy na ul. Dźwigowej w Warszawie.
W zależności od stanu pierwotnego i naturalnego zużycia baterii możliwe jest odzyskanie sprawności na poziomie 70%-80% pojemności znamionowej. Jest to bardzo dobry wynik zważywszy na niski (w stosunku do zakupu nowej baterii) koszt wykonania takiej usługi.