Klasy karetki w wózkach widłowych

W wózkach widłowych wyróżniamy 4 rodzaje klas karetki (płyta czołowa na której zawieszone są widły), które są zestandaryzowane wg norm ISO / FEM.

– klasa I  ( rzadko używana)

– klasa II  (najczęściej wózki od 1 – 2.5 tony)

– klasa III  (zazwyczaj wózki 3 – 3.5 tony)

– klasa IV

– klasa V

Dodatkowo w obrębie każdej z tych klas rozróżniamy typ klasy A lub B

Biorąc pod uwagę poniższy schemat oraz tabelę można w łatwy sposób dopasować wymiary do odpowiedniej klasy karetki w wózku widłowym.

Najistotniejszy będzie wymiar H1 czyli wymiar od stopy wideł do górnego zaczepu.

W celu dobru wideł do wózka należy wziąć pod uwagę następujące kryteria

  • rodzaj wideł
  • długość wideł
  • klasę karetki
  • udźwig wózka widłowego

Wszystkie te dane te powinny być zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka DTR