Badania kontrolne i przeglądy konserwatorskie.

Terminy odbiorów okresowych i przeglądów konserwatorskich urządzeń podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego UDT

Według polskiego prawa przeglądy konserwatorskie żurawi przenośnych, przewoźnych i szybkomontujących- rozporządzenie MGPiPS z dnia 29 października 2003 r Dz U nr 193 poz. 1890 załącznik nr 2 – powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 60 dni.

Dozór techniczny i związane z nim badania urządzeń transportu bliskiego przebiegają różnie, zależnie od rodzaju maszyny. Podstawowo stosuje się trzy formy dozoru: pełną, ograniczoną i uproszczoną.

Poniej przedstawiono kiedy i jakiemu przeglądowi należy poddawać poszczególne urządzenia zgodnie z odpowiednią ustawą:

Formy dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego oraz terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych

Lp.          Urząd    Forma dozoru technicznego      Termin i rodzaj badania

1             UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej pełny    co jeden rok      –

2             Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym  o udźwigu do 2.000 kg   uproszczony      –              –

3             o udźwigu powyżej 2.000 kg      ograniczony    –              co 3 lata

4             Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia           ograniczony       –  co 2 lata

5             Wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do 1.000 kg         uproszczony      –    

6             Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne              pełny    co jeden rok    –

7             Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym ograniczony       –              co 2 lata

8             Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny                pełny    co 2 lata     –

9             Suwnice specjalnego przeznaczenia      pełny    co jeden rok      –

10           Żurawie z napędem ręcznym    o udźwigu do 2.000 kg   uproszczony      –              –

11           o udźwigu powyżej 2.000 kg       ograniczony       –  co 3 lata

12           Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe, szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe, żurawie przenośne o udźwigu
               powyżej3.200 kg    pełny    co jeden rok      –

13           Żurawie przenośne pozostałe; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne    ograniczony    –  co 2 lata

14           Układnice magazynowe              pełny    co jeden rok      –

15           Wyciągi towarowe          ograniczony       –              co 2 lata

16           Podesty ruchome przejezdne   pełny    co jeden rok      –

17           Podesty ruchome wiszące          pełny    co jeden rok      –

18           Podesty ruchome masztowe     pełny    co jeden rok      –

19           Podesty ruchome stacjonarne  ograniczony       –              co 2 lata

20           Podesty ruchome załadowcze  ograniczony       –              co 2 lata

21           Urządzenia dla osób niepełnosprawnych            pełny    co 2 lata               –

22           Schody i chodniki ruchome         pełny    co jeden rok      –

23           Przenośniki okrężne kabinowe pełny    co jeden rok      –

24           Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn        pełny    co jeden rok      –

25           Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny pełny    co 3 lata               –

26           Dźwigi budowlane towarowo-osobowe              pełny    co jeden rok      –

27           Dźwigi budowlane towarowe    ograniczony       –              co 2 lata

28           Dźwignice linotorowe   pełny    co jeden rok      –

29           Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych   pełny    co jeden rok      –

30           Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący
              obciążenie lub przebywanie pod tym elementem             pełny    co jeden rok      –

31           stałe i przewoźne           ograniczony       –              co 2 lata

32           Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, inne niż w lp. 30  przenośne o udźwigu powyżej 2 ton     ograniczony   –   co 3 lata

33           przenośne o udźwigu do 2 ton  uproszczony      –              –

34           Wózki jezdniowe z wysięgnikiem            pełny    co jeden rok

35           Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem  pełny    co jeden rok

36           Pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia    podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego

                 pełny    co jeden rok      –

37           prowadzone i zdalnie sterowane            ograniczony       –              co dwa lata

Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB

Lp.          Urządzenie transportu bliskiego              Termin przeglądu konserwacyjnego

1             UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej co 30 dni

2             Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym           co 90 dni

3             Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia co 30 dni

4             Wciągniki i wciągarki specjalistyczne      co 30 dni

5             Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym co 90 dni

6             Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny                co 30 dni

7             Suwnice specjalnego przeznaczenia      co 30 dni

8             Żurawie z napędem ręcznym    co 90 dni

9             Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe, szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe       co 30 dni

10           Żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne         co 60 dni

11           Układnice magazynowe              co 30 dni

12           Wyciągi towarowe          co 90 dni

13           Podesty ruchome przejezdne   co 30 dni

14           Podesty ruchome wiszące          co 30 dni

15           Podesty ruchome masztowe     co 30 dni

16           Podesty ruchome stacjonarne  co 60 dni

17           Podesty ruchome załadowcze  co 180 dni

18           Urządzenia dla osób niepełnosprawnych            co 30 dni

19           Schody i chodniki ruchome         co 30 dni

20           Przenośniki okrężne kabinowe co 30 dni

21           Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn        co 30 dni

22           Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny co 60 dni

23           Dźwigi budowlane towarowo-osobowe              co 30 dni

24           Dźwigi budowlane towarowe    co 30 dni

25           Dźwignice linotorowe   co 30 dni

26           Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych   co 30 dni

27           Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący

               obciążenie lub przebywanie pod tym elementem             co 90 dni

28           Dźwigniki, według § 1 pkt 13 stałe i przewoźne                co 180 dni

29           rozporządzenia przenośne         co 180 dni

30           Wózki jezdniowe z wysięgnikiem            co 30 dni

31           Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem  co 30 dni

32           Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego  co 30 dni

33           Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane    co 60 dni

Kto zgłasza podnośnik pod dozór techniczny?

Użytkownik – czyli w praktyce podmiot prowadzący działalność gospodarczą na stanowisku z dźwignikiem: właściciel warsztatu, pracodawca. Nie dotyczy ten obowiązek leasingodawcy, użyczającego czy też dostawcy dźwigników.

Konsekwencje pracy bez ważnej decyzji UDT o przekazaniu dźwignika do eksploatacji

Bardzo poważne, nieważne ubezpieczenie pracownika, nieważne ubezpieczenie samochodu, nieważne OC – gdyby zdarzył się wypadek na podnośniku