Napęd hydrostatyczny w wózkach widłowych.

Napęd hydrostatyczny

Silniki hydrauliczne przeznaczone są do szerokiego stosowanie w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu. Generalnie  jako elementy wykonawcze do zmiany energii strumienia cieczy na energię mechaniczną (moment obrotowy na wałku).

Źródłem napędu przekładni jest silnik pojazdu Dzięki takiemu rozwiązaniu hydrostatdyferencjał jest zbędny, podobnie jak sprzęgło i skrzynia biegów. Silnik spalinowy przekazuje moc na pompę hydrauliczną a ta, poprzez zamknięty obieg oleju do wszystkich silników hydraulicznych i w ten sposób napędza koła jezdne.

Źródłami energii w układach hydraulicznych są zwykle różnego rodzaju pompy napędzane silnikami spalinowymi lub elektrycznymi.Zadanie takiej pompy polega na zasilaniu układu hydraulicznego dostatecznie dużymi ilościami cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem. Podstawowe parametry charakterystyczne pomp to wydajność i ciśnienie przy ustalonej prędkości obrotowej elementu pędnego.
Pompa pracując wytwarza ciśnienie panujące w przestrzeni, do której tłoczy ciecz. (Prawo Pascalla) Moc oddawana przez pompę jest równa iloczynowi jej wydajności i ciśnienia tłoczenia. Natomiast moc pobierana przez pompę z zewnątrz jest większa niż moc oddawana, ze względu na nieuniknione straty mocy w pracującej pompie. Stosunek mocy oddawanej do mocy pobieranej jest określany jako współczynnik sprawności mechanicznej.

Układ taki pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych własności trakcyjnych dzięki możliwości niezależnej regulacji momentu obrotowego każdego koła podczas jazdy – w zależności od potrzeb. System dwóch pedałów sprawia, że wózek widłowy porusza się albo w przód albo w tył. Gdy pedał jest zwolniony, pojazd staje, dzięki czemu hamulce nie są potrzebne.
Główne zalety napędu hydrostatycznego:

 • Łatwość kształtowania układu przenoszenia napędu od silnika spalinowego do kół bieżnych,
 • Możliwość wywierania sił i momentów obrotowych o dużych Własności napędów hydrostatycznych.
 • Łatwość zmiany kierunku ruchu silnika hydraulicznego.
 • Łatwość uzyskania płynnego sterowania prędkością ruchu.
 • Możliwość zamiany funkcji elementów hydrostatycznych (pompa – silnik) i związana z tym możliwość zmiany kierunku przepływu mocy
 • Możliwość uzyskania bezstopniowej zmiany przełożenia,
 • Wykorzystywanie korzystnego obszaru pracy silnika spalinowego,
 • Eliminacja rozłączalnych sprzęgieł, skrzyń biegów, przekładni rozdzielczych za silnikiem napędowym,
 • Eliminacja przekładni rozdzielczych za skrzyniami biegów, do napędu urządzeń dodatkowych wykorzystując energię hydrauliczną cieczy,
 • Zabezpieczenie silnika napędowego przed przeciążeniem,
 • Możliwość realizowania jazdy z automatyczną zmianą przełożenia.

W napędach hydrostatycznych stosowanych w wóżkach widłowych liderem jest firma Linde. Napęd ten stosują też inne firmy produkujące wózki widłowe.